... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


lípid

Molècula orgànica insoluble en aigua però soluble en dissolvents orgànics. En són exemple els fosfolípids de les membranes cel·lulars.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.