... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


força de van der Waals

Tipus d'enllaç no covalent i dèbil que es forma a curta distància entre els àtoms no polars.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.