... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


factor de creixement

Molècula de senyalització extracel·lular polipeptídida que pot estimular una cèl·lula a créixer o proliferar. Són, per exemple, el factor de creixement epidèrmic (EGF) i el factor de creixement derivat de plaquetes (PDGF). La majoria dels factors de creixement també tenen altres accions, com regular el moviment intracel·lular.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.