... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


fibronectina

Proteïna de la matriu extracel·lular que està implicada en l'adhesió de les cèl·lules a la matriu i en el guiament de les cèl·lules migrants durant l'embriogènesi. Les integrines de la superfície cel·lular s'uneixen a la fibronectina.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.