... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


fotosíntesi

Procés químic i metabòlic específic de les plantes, algues i d'alguns bacteris pel qual se sintetitzen substàncies orgàniques a partir de substàncies inorgàniques (CO2 i aigua) utilitzant l'energia lluminosa.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.