... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


fagocitosi

Tipus especial d'endocitosi per la qual algunes cèl·lules (neutròfils i macròfags) envolten algun material gran per digerir-lo posteriorment. Aquest procés també el poden realitzar organismes unicel·lulars com Ameoeba proteus.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.