... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


fagòcit

Atribuït a qualsevol cèl·lula present a la sang o altres teixits animals (per exemple neutròfil i macròfag) capaç de captar microorganismes i restes cel·lulars per fagocitosi.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.