... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


cèl·lula glial

Cèl·lula que dóna suport nutricional i fisiològic al sistema nerviós. Inclou, per exemple, els oligodendròcits i astròcits en el sistema nerviós central dels vertebrats i cèl·lules de Schwann en el sistema nerviós perifèric.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.