... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


complex principal d'histocompatibilitat (MHC)

Conjunt de gens altament polimòrfics dels vertebrats que codifiquen un grup de glicoproteïnes de membrana altament polimòrfiques: les molècules MHC.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.