... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


colorant fluorescent

Molècula que absorbeix llum d'una longitud d'ona i respon mitjançant l'emissió, pràcticament simultània, de llum a una altra longitud d'ona. La llum emesa és de longitud d'ona superior (i, per tant, de menor energia) que la llum absorbida.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.