... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


colesterol

Molècula lipídica amb l'estructura típica de quatre anells present als esteroides. És un component important de la membrana plasmàtica de les cèl·lules animals.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.