... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


citocina

Proteïna senyalitzadora extracel·lular o pèptid que actua com un mediador local en la comunicació intercel·lular.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.