... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


cristal·lografia de raigs X

Tècnica per a la determinació de la disposició tridimensional dels àtoms en una molècula. Es basa en el patró de difracció dels raigs X obtingut quan passen a través d'un cristal de la molècula.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.