... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


casta

Una de les formes polimòrfiques dins d'una societat d'insectes, cada casta té les seues funcions específiques, com a reina, treballador, soldat, i així successivament.

Algunes paraules estan en procés de revisió, potser trobeu alguna errada.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.