... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


proteïna Rab

Proteïna de la família de les GTPases que són presents a la membrana plasmàtica i la membrana dels orgànuls. Confereixen especificitat a la fusió de vesícules.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.