... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


patogen

Organisme o altre agent que causa la malaltia.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.