... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


proteasoma

Complex proteic del citosol que s'encarrega de degradar aquelles proteïnes que han estat marcades per ubiqüitinació.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.