... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


purina

Base d'ADN o ARN formada per composts cíclics amb nitrògens en la seua estructura. Són la guanina i l'adenina.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.