... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


p53

Gen supressor de tumors que apareix mutat en la meitat del càncers humans. Codifica una proteïna reguladora genètica que s'activa quan hi ha lesió a l'ADN i participa en el bloqueig de la progressió del cicle cel·lular fins que es repare la lesió o, en el cas que no es puga reparar, en la inducció de l'apoptosi.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.