... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


tubulina

Família de proteïnes que participa en la formació del microtúbuls.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.