... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


tolerància immunològica adquirida

Manca de resposta del sistema immunitari a un antigen estrany que es pot desenvolupar en algunes circumstàncies.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.