... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


sinapsi

Tipus d'unió intercel·lular mitjançant la qual les neurones s'envien senyals a altres cèl·lules. Les sinapsis poden ser químiques (hi participa un factor difusible que comunica les dues cèl·lules) o elèctriques (hi ha comunicació directa entre les cèl·lules per unions de tipus gap).

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.