... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


sistema immunitari

Població de limfòcits i altres leucòcits de la sang en el cos dels vertebrats que el defensen contra les infeccions.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.