... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


oogènesi

Procés de formació i maduració dels oòcits a l'ovari.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.