... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


orgànul

Cadascun dels compartiments membranosos que trobem en una cèl·lula eucariota i que tenen diferents funcions. Per exemple, el nucli, el mitocondri, el cloroplast, etc-

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.