... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


òxid nítric (NO)

Molècula gasosa de senyalització tant en animals com en plantes. En animals, per exemple, regula la contracció del múscul llis i en plantes intervé en respostes a la infecció o les lesions.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.