... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


oòcit

Cèl·lula germinal femenina en desenvolupament. En general, és una cèl·lula gran i immòbil.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.