... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


molècula senyal

Molècula extracel·lular o intracel·lular que provoca la resposta d'una cèl·lula a un estímul generat per altres cèl·lules o per l'entorn.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.