... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


monòmer

Petit conjunt molecular que pot servir com a subunitat unint-se a altres del mateix tipus per formar una gran molècula o polímer. Per exemple, als microtúbuls cada monòmer està constituït per dos tipus de tubulina units.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.