... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


microsoma

Vesícula petita que deriva del reticle endoplasmàtic fragmentat en un procés d'homogeneïtzació de les cèl·lules. Conseqüentment, pot ser rugós o llis.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.