... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


microscòpia electrònica de criofractura

Tècnica per a l'estudi de l'estructura de les membranes cel·lulars en la qual les membranes d'una cèl·lula congelada es fracturen i es poden estudiar per separat les dues monocapes.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.