... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


micròspora

f El més menut dels dos tipus d'espores produïdes en el cicle vital sexual d'una planta heterospòrica, donant lloc al gametofit masculí.

Algunes paraules estan en procés de revisió, potser trobeu alguna errada.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.