... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


mutagènesi dirigida

Mètode de biologia molecular que s'utilitza per a fer canvis específics a la seqüència d'ADN.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.