... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


molècula MHC de classe I

Una de les dues classes de molècula de MHC (complex d'histocompatibilitat). Està present en gairebé tots els tipus de cèl·lules. És capaç de presentar pèptids virals a la superfície de les pròpies cèl·lules que estiguen infectades per virus; això permetrà ser reconegudes pels limfòcits T citotòxics que les destruiran.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.