... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


molècula MHC de classe II

Una de les dues classes de molècula de MHC (complex d'histocompatibilitat). És present a les cèl·lules presentadores d'antígens ''professionals'' i presenta pèptids estranys, prèviament fagocitats, als limfòcits T col·laboradors per iniciar la resposta immune.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.