... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


molècula engabiada

Molècula orgànica dissenyada per a canviar a una forma activa quan s'irradia amb llum d'una longitud d'ona específica. Un exemple n'és l'ATP engabiat.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.