... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


microscopi de camp clar

Microscopi òptic en què la imatge s'obté per la simple transmissió de la llum a través de l'objecte que s'està veient. És el més habitual als laboratoris.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.