... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


microscopi confocal

Tipus de microscopi de fluorescència informatitzat que utilitza un làser per a il·luminar la mostra. La seua configuració permet il·luminar un punt i recollir-ne específicament la fluorescència. Un rastreig seqüencial permet obtenir una ''secció òptica'' (bidimensional) i la suma de diferents seccions permet una reconstrucció tridimensional.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.