... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


microscopi de contrast de fases

Microscopi òptic que és capaç de mostrar de manera evident la interferència que experimenta la llum quan travessa un material amb diferent índex de refracció, per exemple, diferents parts d'una cèl·lula. Té molta utilitat per a observar cèl·lules vives en cultiu.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.