... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


microscopi de fluorescència

Microscopi dissenyat per a mostrar el que s'ha tenyit amb tints fluorescents. Similar al microscopi òptic convencional, però la llum d'il·luminació passa a través d'un conjunt de filtres abans d'arribar a la mostra, per a triar aquelles longituds d'ona que exciten el colorant. També hi ha un altre conjunt de filtres abans que arribe a l'ull, per a seleccionar només aquelles longituds d'ona emeses quan el colorant emet fluorescència.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.