... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


mediador local

Molècula senyal secretada que actua a les zones pròximes sobre cèl·lules adjacents.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.