... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


mol

X grams d'una substància, on la X representa la seua massa molecular relativa. Un mol consisteix en 6x1023 molècules de la substància.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.