... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


molar

Referit a la mesura de la concentració d'un solut (expressada en mols) en un solvent determinat (expressat en litres). La seua abreviatura és M.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.