... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


mutació homeòtica

Mutació que fa que les cèl·lules d'una regió del cos es comporten com si estigueren situades en un altre lloc, de manera que causen una alteració estranya del pla corporal. Per exemple, que apareguen dits dels peus a les mans.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.