... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


mutació dominant negativa

Mutació que afecta el fenotip dominant per mitjà d'una proteïna o molècula d'ARN defectuós que interfereix amb la funció del producte del gen normal en una cèl·lula.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.