... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


marc obert de lectura

Seqüència de nucleòtids que potencialment pot codificar una proteïna ja que està compresa entre una seqüència d'inici (codó d'inici) i una seqüència de terminació (codó d'aturada o codó de stop).

Algunes paraules estan en procés de revisió, potser trobeu alguna errada.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.