... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


marca

Grup químic, àtom radioactiu o tint fluorescent afegit a una molècula per a seguir el seu progrés a través d'una reacció bioquímica o per a localitzar-la espacialment. També, com a verb (marcar), afegir un grup o àtom a una cèl·lula o molècula.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.