... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


mutació puntual

Canvi d'un sol nucleòtid a la regió d'ADN que codifica una proteïna.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.