... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


mutació revertida

El procés que causa la reversió. Un canvi en un parell de nucleòtids en un gen mutant que restaura la seqüència original i per tant el fenotip inicial.

Algunes paraules estan en procés de revisió, potser trobeu alguna errada.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.