... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


malaltia priònica

Malaltia produïda per un prió. Un exemple n'és l'encefalopatia espongiforme (Creutzfeld-Jacob o malaltia de les vaques boges).

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.